Toiminta

   Päiväkoti Väkkärän toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille kokopäivähoitoa monipuolisella toiminnalla, lapsilähtöisyydellä ja hyvällä yhteistyöllä vanhempien kanssa. Pidämme tärkeänä ympäristö- ja luontokasvatusta. Valmistamme päiväkodissa ruoat puhtaista, lähellä tuotetuista raaka-aineista ja lapset saavat osallistua ruoan valmistamiseen (Sapere-menetelmä).    Pyrimme tarjoamaan lapsille mahdollisimman monipuolista toimintaa. Lapsi oppii parhaiten tekemällä itse ja kokeilemalla, käyttämällä mahdollisimman monia aisteja oppimisessaan. Erilaiset työtavat ja materiaalit rikastuttavat toimintoja ja innostavat lasta. Lapsen omia ideoita tuetaan ja hänelle tarjotaan erilaisia materiaaleja omaehtoiseen tekemiseen.    Lapsilähtöisyys päiväkotimme toiminnassa tarkoittaa lapsen näkemistä aktiivisena oppijana, toimijana. Otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon lapsen omia ideoita ja toiveita toiminnan suunnittelussa.


   Lapsen yksilöllisyyttä huomioidaan ja hänen kokemusmaailmaansa kunnioitetaan. Lapsen oppimista tuetaan myönteisessä ilmapiirissä ja hänen annetaan tehdä omia päätelmiään kiireettömästi aikaisempaa oppimaansa uuteen jäsennellen. Näemme lapsen oppimisprosessin kokonaisvaltaisena tapahtumana, jossa eri osa-alueet liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tärkeimpänä lähtökohtana on lapsen kaikenpuolinen hyvinvointi.
   Yhteisissä kasvatuskeskusteluissa luodaan puitteet jokaisen lapsen yksilöllisen hoidon ja kasvatuksen suunnitteluun ja etsitään yhteisiä linjoja kasvatukselle.
   Luonnossa liikkuessaan lapsi oppii monipuolisesti ja luonto tarjoaa paljon elämyksiä. Luontoelämykset ovat hyvänä vastapainona median ja tietokonepelien aikakautena antamassa lapsille aitoja ja käsin kosketeltavia kokemuksia. Päiväkotimme ympäristöstä löytyy puhdasta luontoa liikuntaan, retkeilyyn ja tutkimiseen.